ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

04/05/2019

พระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านทรงเป็นพระราชา ทรงเป็นมหาราช ทรงเป็นที่รัก ทรงเป็นที่เคารพ และทรงเป็นที่เทิดทูนอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ทุกหมู่ทุกเหล่า 

ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสุภรัตน์มอเตอร์ ขอน้อมพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ