ชำระแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
1
เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการชำระ
2
เลือกบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้า
3
แนบหลักฐานการชำระเงิน
4
รอยืนยันการชำระเงิน