LINE

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด (มีขั้นตอนดังนี้)
1.เปิดแอพ LINE
2.เลือกแท็บเพื่อน
3.เลือกไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน
4.เลือก "คิวอาร์โค้ด"
5.จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด จากรูป QR Code