ตัวอย่าง Web Site

Web Site ขายรถยนต์
        การนำเสนอสินค้า แสดงรุ่นรถพร้อมกับรายละเอียดของรถ ที่ต้องการขาย แยกตามยี่ห้อ รุ่นหลัก รุ่นย่อย แสดงข้อมูลเฉพาะ

สามารถจัดกลุ่มตามหัวข้อในการแสดงผล ดังนี้

        - แสดงโปรโมชั่น
        - แสดงข่าวสาร
        - แสดงกิจกรรม
        แสดงแยกตามยี่ห้อสามารถจัดกลุ่มของสินค้าใหม่ แสดงกลุ่มโปรโมชั่นของสินค้า/แสดงข่าวสารหรือกิจกรรมของสินค้า
Web Site ขายสินค้า Online
        โดย Web site นี้จะเน้นเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริษัทในการขายสินค้าแบบชิ้น สามารถค้นหาสินค้าและทำการสั่งซื้อ Online ชำระเงิน จนถึงขั้นตอนลูกค้ารับสินค้า สินค้าที่ลงขายใน web site นี้ ก็จะเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

สามารถจัดกลุ่มตามหัวข้อในการแสดงผล ดังนี้

        - แสดงโปรโมชั่น
        - แสดงสินค้าขายดี
        แสดงแยกตามประเภทสินค้า สามารถค้นหาตามยี่ห้อ หรือ คำค้น "Keyword" และกรองตามราคาสูงไปต่ำได้ หรือต่ำไปสูงได้
Web Site ขายสินค้าอะไหล่รถมอเตอร์ไซด์
        โดย Web site นี้จะเน้นเกี่ยวกับ web site ที่ขายชิ้นส่วนอะไหล่มอเตอร์ไซด์ Honda แบบเลือกจากสมุดภาพอะไหล่ ระบบจะมีการสมัครสมาชิก เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าในการสั่งซื้อ ทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อจะต้อง login เข้าใช้งานก่อนเสมอ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้จำนวนมากๆ ในครั้งเดียว พร้อมชำระเงินผ่านทางการโอนเงิน เลือกที่อยู่ในการรับสินค้า สิ้นสุดที่ลูกค้ารับสินค้า

สามารถจัดกลุ่มตามหัวข้อในการแสดงผล ดังนี้

        - แสดงโปรโมชั่น
        - แสดงสินค้าขายดี
        รูปแบบการแสดงแยกตามรุ่นรถ เมื่อต้องการสั่งซื้อจะต้องเลือกรุ่นรถก่อนเสมอ หลังจากนั้นจะมีชุดสมุดภาพ และชุดชุดสี/สติ๊กเกอร์ ตามรุ่นรถที่้เลือก ลูกค้าสามารถเลือกสั่งสินค้าได้ตามต้องการ
Web Site Executive Reports
        โดย Web site นี้จะเน้นเกี่ยวกับรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหารในการดูยอดขาย กำไร หรือแนวโน้มการขายสินค้าต่างๆ

ตัวอย่างรายงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้

        - Financial Summary
        - Motor Car System
        - Parts and Service System
        - Dashboard
        กลุ่มของ Financial Summary เกี่ยวกับตัวเงิน ยกตัวอย่างเช่น สรุปกำไรข้ันต้น สรุปรับเงินรวม เป็นต้น
        กลุ่มของ Motor Car System เกี่ยวกับรถ ยกตัวอย่างเช่น รับรถเข้า สินค้าคงเหลือขาย สรุปยอดขาย เป็นต้น
        กลุ่มของ Parts and Service System เกี่ยวกับอะไหล่รถ ยกตัวอย่างเช่น ยอดขายอะไหล่ ศูนย์บริการ เป็นต้น
        กลุ่มของ Dashboard เป็นการสรุปยอดสำคัญๆ เช่น รายได้เดือนนี้ จำนวนรถที่ขาย เป็นต้น
Web Site บริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด
        ตัวอย่าง Web Site หลักของบริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทขายรถมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า โดยหน้าแรกของ Web Site จะแสดงรุ่นรถใหม่ โปรโมชั่น ข่าวสารและกิจกรรม

สามารถจัดกลุ่มตามหัวข้อในการแสดงผล ดังนี้

        - แสดงโปรโมชั่น
        - แสดงข่าวสาร
        - แสดงกิจกรรม